W sierpeckim skansenie zostanie uruchomiony wiatrak
Konopki: Oferty wyższe niż przewiduje kosztorys. Coraz bliżej remontu ul. Nadrzecznej