Prof. Jerzy Bralczyk Honorowym Obywatelem Miasta Ciechanów. Dziś odebrał tytuł
Powstanie strefa park & ride. Teraz przy dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy
Gmina Żuromin. Pieniądze za frekwencje już rozdzielone